Úvod

Vážení návštěvníci, vítejte na webových stránkách obce Kunkovice.

Informace pro občany

Občané se informují, že dne 1.4.2017 v době od 09.35 – 09.55 hod. bude u autobusové zastávky, společností Biopas - Kroměříž, probíhat sběr těchto nebezpečných odpadů: znečištěné prázdné obaly, baterie, chemikálie, staré léky a teploměry, zářivky, barvy, laky, ředidla, starý olej, vyřazené televizory, lednice, pneumatiky a prostředky na ochranu rostlin.

Informace pro občany

Občané se informují, že dne 24.3.2017 v době od 17.00 – 19.00 hod. se budou na obecním úřadě vybírat místní poplatky, a to za komunální odpad a psy.

Co dělat při vzniku mimořádné události

HZS ČR: http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-uvodem.aspx
HZS ZlK: http://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje-menu-ochrana-obyvatelstva.aspx
HZS JmK: http://krizport.firebrno.cz/navody

Pohlednice obce Kunkovice

V sekci Historie byla umístěna historická pohlednice obce Kunkovice.

Obec Kunkovice

Obec Kunkovice se nachází na okraji okresu Kroměříž, na jeho západní správní hranici, vzdálenost od okresního města je 23 km. Obec Kunkovice sousedí s k.ú. Nítkovice, Litenčice, Lísky. Ze západu hraničí s okresem Vyškov, zde jsou sousedními k.ú. Kožušice, Brankovice a Nemochovice.

První písemná zpráva v obci Kunkovice je z roku 1131. Obec leží v nadmořské výšce 309 m.n.m. Rozloha katastru je 712 ha. V současnosti žije v obci 65 obyvatel.

Obecní znak a vlajka

Obecní vlajka Obecní znak

Dokument
Rozhodnutí č. 33 o udělení znaků a vlajek
Udělení znaku a vlajky obci Kunkovice

Nahoru