Úřední deska

Ostatní 2022

Dokument Vyvěšeno Sňato
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Kunkovice č. 4/2022 27.11.2022
Volba Prezidenta České republiky 2023 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 22.11.2022
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 26.11.2022 od 17.00 hod. 18.11.2022
Obec Kunkovice - oznamení o zveřejnění DSO Mikroregion Morkovsko 18.11.2022
Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu DSO 2024-2028 18.11.2022
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Morkovsko na r. 2023 18.11.2022
Volba Prezidenta České republiky 2023 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 15.11.2022
Volba Prezidenta České republiky 2023 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 15.11.2022
EG.D Upozornění vlastníkům - ořezy dřevin 8.11.2022
Veřejná vyhláška, Doručení návrhu zprávy o uplatňování ÚP Kunkovice v uplynulém období 2014 - 2022 8.11.2022
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kunkovice 2014-2022 8.11.2022
MZe - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - kůrovec 8.11.2022
MŠ a ZŠ Litenčice – Pozvánka na Den otevřených dveří 4.11.2022
Agrodružstvo Morkovice - ohlášení aplikace Stutox 22.10.2022
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření obce Kunkovice č. 3/2022 1.10.2022
Oznámení o zveřejnění DSO Mikroregion Morkovsko 26.9.2022
Finanční sbírka na pomoc rodině z Kunkovic 21.9.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunkovice za rok 2021 10.6.2022
Volby do Zastupitelstva obce Kunkovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - potřebný počet podpisů na peticích pro sdružení nezávislých kandidátů a pro nezávislého kandidáta 10.6.2022
Kotlíkové dotace - leták - psaní žádostí zdarma 7.6.2022
Kotlíkové dotace - MAS Hříběcí hory 7.6.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Kunkovice č. 1/2022 6.5.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mirkoregion Morkovsko za rok 2021 3.5.2022
Mikroregion Morkovsko - závěrečný účet 2021 - návrh 1.5.2022
Návrh rozpočtu SOSM na rok 2022 26.4.2022
Závěrečný účet SOSM za rok 2021 26.4.2022
Zpráva o přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2021 26.4.2022
Účetní závěrka SOSM za rok 2021:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOSM 2021
VZaZ SOSM 2021
Rozvaha SOSM 2021
Příloha SOSM 2021
26.4.2022
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce Kunkovice za rok 2021 9.4.2022
Účetní závěrka obce Kunkovice za rok 2021:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021
VZaZ 2021
Rozvaha 2021
Příloha 2021
10.6.2022
Oznámení DSO Mikroregion Morkovsko R 2021 a SVR 2022-2026, RO 2021 8.2.2022

Ostatní 2021

Dokument Vyvěšeno Sňato
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu obce Kunkovice na rok 2022 a Střednědobého výhledu obce Kunkovice na období 2022 - 2024 20.12.2021 31.12.2021
DSO Mikroregion Morkovsko - oznámení 14.12.2021

Vyhlášky a nařízení obce

Dokument Vyvěšeno Sňato
Obec Kunkovice informuje o zveřejnění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 ve sbírce právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů 2.12.2022
Obecně závazná vyhláška obce Kunkovice č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 10.12.2021
Obecně závazná vyhláška obce Kunkovice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 10.12.2021
Řád veřejného pohřebiště 15.12.2020
Obecně závazná vyhláška obce Kunkovice č. 4/2020 , kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 15.12.2020
Obecně závazná vyhláška obce Kunkovice č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 15.12.2020

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dokument Vyvěšeno Sňato
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1/2022 5.1.2022
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1/2021 10.3.2021
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2019 22.8.2019
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 2/2017 30.3.2017
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 2/2017 30.3.2017
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2017 2.3.2017
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2017 2.3.2017

Rozpočty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kunkovice 2023 - 2025 27.11.2022
Návrh rozpočtu obce Kunkovice na rok 2023 27.11.2022
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 4/2022 27.11.2022
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 3/2022 1.10.2022
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 2/2022 10.6.2022
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 1/2022 6.5.2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunkovice na období 2022 - 2024 20.12.2021
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2022 20.12.2021

Veřejnoprávní smlouvy

Dokument Vyvěšeno Sňato
Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti podle § 105 zákona č. 250-2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 30.1.2018
Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy 29.3.2017

Závěrečné účty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Návrh - Závěrečný účet obce Kunkovice za rok 2021 10.6.2022
Závěrečný účet obce Kunkovice za rok 2020 4.5.2021 30.6.2022

Nahoru