Úřední deska

Ostatní 2022

Dokument Vyvěšeno Sňato
Volby do Senátu Parlamentu ČR - výsledek hlasování ve volebním okrsku č. 1 Kunkovice 24.9.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Kunkovice 24.9.2022
Finanční sbírka na pomoc rodině z Kunkovic 21.9.2022
Pozvánka - Valná hromada HS Troják Litenčice 20.9.2022
Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí 2022 - informace 14.9.2022
Sběr a odvoz nebezpečného odpadu, elektrozařízení a osobních pneumatik, který se uskuteční dne 15.10.2022 v dopoledních hodinách u autobusové zastávky 11.9.2022
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 20.9.2022 od 18.00 hod. 11.9.2022
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě
Výzva občanům
Příloha UZSVM/BKM/7670/2022-BKMM
Kroměříž - stav k 1.8.2022
6.9.2022
Záměr prodeje obecní nemovitosti, a to pozemku par. č. 1342/2 v k.ú Kunkovice u Litenčic 3.9.2022
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva obce Kunkovice 30.8.2022
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise 26.8.2022
Pozvánka - den IZS 25.8.2022
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 3.9.2022 od 16.00 hod. 25.8.2022
Den MAS - pozvánka 23.8.2022
Omezení dopravy v obci Rataje 11.8.2022
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR 11.8.2022
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Senátu Parlamentu ČR 4.8.2022
Pozvánka - Dožínky Zlínského kraje 2.8.2022
Letní sezóna a vyřízení osobních dokladů 23.7.2022
Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise ve volebním obvodu obce Kunkovice 22.7.2022
Kotlíkové dotace – pomoc občanům s vyplněním žádostí na OÚ Litenčice dne 1. 8. 2022, 13:00 – 15:00 hod. 22.7.2022
Leták poradna SOS Moravy a Slezska 11.7.2022
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2018 - 2022 (návrh) 7.7.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků – volby do Zastupitelstva obce Kunkovice 2022 – 2026 30.6.2022
Počet členů Zastupitelstva obce Kunkovice pro volby 2022 - 2026 30.6.2022
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 28.6.2022 od 18.00 hod. 20.6.2022
Oznámení DSO Mikroregion Morkovsko R 2022 a SVR 2022-2026 20.6.2022
Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje - kotlíkové dotace 20.6.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunkovice za rok 2021 10.6.2022
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření obce Kunkovice č. 2/2022 10.6.2022
Volby do Zastupitelstva obce Kunkovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - potřebný počet podpisů na peticích pro sdružení nezávislých kandidátů a pro nezávislého kandidáta 10.6.2022
Volby do Zastupitelstva obce Kunkovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - stanovený počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 - 2026 10.6.2022
Kotlíkové dotace - leták - psaní žádostí zdarma 7.6.2022
Změna podmínek pro nové kotlíkové dotace 7.6.2022
Kotlíkové dotace - MAS Hříběcí hory 7.6.2022
Mikroregion Morkovsko - oznámení - R 2021 a SVR 2022-2026 18.5.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Kunkovice č. 1/2022 6.5.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.5.2022 od 11.30 do 14.30 hod. 4.5.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mirkoregion Morkovsko za rok 2021 3.5.2022
Mikroregion Morkovsko - závěrečný účet 2021 - návrh 1.5.2022
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022 28.4.2022
Návrh rozpočtu SOSM na rok 2022 26.4.2022
Závěrečný účet SOSM za rok 2021 26.4.2022
Zpráva o přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2021 26.4.2022
Účetní závěrka SOSM za rok 2021:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOSM 2021
VZaZ SOSM 2021
Rozvaha SOSM 2021
Příloha SOSM 2021
26.4.2022
Zápis do Mateřeské školy Litenčice na školní rok 2022-2023 21.4.2022
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce Kunkovice za rok 2021 9.4.2022
Účetní závěrka obce Kunkovice za rok 2021:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021
VZaZ 2021
Rozvaha 2021
Příloha 2021
10.6.2022
Smlouva o nájmu hrobového místa na dobu 12 let 30.3.2022
Upozornění k celoplošné deratizaci obce Kunkovice 21.3.2022
Informace pro občany - nereagující zákazníci DPI 11.3.2022
Veřejná vyhláška - doručení A č.4 ZUR ZK a UZ 8.3.2022
Sběr a odvoz nebezpečného odpadu, elektrozařízení a osobních pneumatik 8.3.2022
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou v KN označeni dostatečně určitě 1.3.2022
Oznámení DSO Mikroregion Morkovsko R 2021 a SVR 2022-2026, RO 2021 8.2.2022
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č. 191/2021, stavební povolení - Vodovod Kunkovice - Přívodní vodovodní řad a rozvodná vodovodní síť 28.1.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - NP povodí Labe, NP povodí Dunaje, NP povodí Odry 28.1.2022
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 4.1.2022

Ostatní 2021

Dokument Vyvěšeno Sňato
Info pro občany - Smlouva o nájmu hrobového místa - 12 let 28.12.2021
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu obce Kunkovice na rok 2022 a Střednědobého výhledu obce Kunkovice na období 2022 - 2024 20.12.2021 31.12.2021
Nabídka pracovních míst - ASTOTEC (PATVAG) - prům. zóna v Brankovicích 15.12.2021
DSO Mikroregion Morkovsko - oznámení 14.12.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Vodovod Kunkovice - přívodní vodovodní řad a rozvodná vodovodní síť 1.12.2021 4.1.2022
Oznámení DSO Mikroregion Morkovsko - Rozpočet a RO 2021 a SVR 2022-2026 15.10.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Mze č.j. MZE-49892-2021-16212 17.9.2021
Seznam vlastníků nemovitostí, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě 7.9.2021
Oznámení DSO Mikroregion Morkovsko 12.7.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunkovice za rok 2020 9.4.2021 30.6.2022
Účetní závěrka obce Kunkovice za rok 2020:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020
VZaZ 2020
Rozvaha 2020
Příloha 2020
9.4.2021 30.6.2022

Vyhlášky a nařízení obce

Dokument Vyvěšeno Sňato
Obecně závazná vyhláška obce Kunkovice č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 10.12.2021
Obecně závazná vyhláška obce Kunkovice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 10.12.2021
Řád veřejného pohřebiště 15.12.2020
Obecně závazná vyhláška obce Kunkovice č. 4/2020 , kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 15.12.2020
Obecně závazná vyhláška obce Kunkovice č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 15.12.2020

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dokument Vyvěšeno Sňato
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1/2022 5.1.2022
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1/2021 10.3.2021
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2019 22.8.2019
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 2/2017 30.3.2017
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 2/2017 30.3.2017
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2017 2.3.2017
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2017 2.3.2017

Rozpočty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 2/2022 10.6.2022
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 1/2022 6.5.2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunkovice na období 2022 - 2024 20.12.2021
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2022 20.12.2021

Veřejnoprávní smlouvy

Dokument Vyvěšeno Sňato
Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti podle § 105 zákona č. 250-2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 30.1.2018
Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy 29.3.2017

Závěrečné účty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Návrh - Závěrečný účet obce Kunkovice za rok 2021 10.6.2022
Závěrečný účet obce Kunkovice za rok 2020 4.5.2021 30.6.2022

Nahoru