Úřední deska

Ostatní 2017

Dokument Vyvěšeno Sňato
Velikonoční jarmark na zlínském náměstí Míru 18.3.2017
Informace k vyhlášené výzvě na kotlíkové dotace 18.3.2017
HZS Zlínského kraje - Spalování hořlavých látek na volném prostranství. Evidence pálení 14.3.2017
Oznámení o místě uložení rozpočtu a výhledu - Mikroregion Morkovsko 7.3.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-24, 1321-23 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 7.3.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-27, 379-50, 379-63, 1321-16 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 7.3.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku par. č. 1054 v k.ú. Kunkovice u Litenčic
Výpis listu vlastnictví
28.2.2017
ÚZSVM - výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě 21.2.2017
Pozvánka na schůzi zastupitelstva obce Kunkovice, konanou dne 17.2.2017 10.2.2017
Rozhodnutí - Poldr Kunkovice - odstranění nánosů, povolení kácení 24.1.2017
Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 30.1.2017 23.1.2017
Výroční zpráva dle 106-1999 Sb. za rok 2016 17.1.2017
Informace FÚ k nové službě zasílaní údajů pro placení daně z nemovitých věcí emailem 16.1.2017

Vyhlášky a nařízení obce

Dokument Vyvěšeno Sňato
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 2/2015 15.12.2015 1.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 21.4.2015 10.5.2015
Řád veřejného pohřebiště

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dokument Vyvěšeno Sňato
Odpověď na informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 2.3.2017
Žádost o informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 2.3.2017

Rozpočty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Rozpočtový výhled obce Kunkovice na období 2017 - 2019 23.12.2016
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2017 23.12.2016
Návrh rozpočtového vyýhledu obce Kunkovice na období 2017 - 2019 2.12.2016 22.12.2016
Návrh rozpočtu obce Kunkovice na rok 2017 2.12.2016 22.12.2016
Návrh rozpočtu mikroregionu Morkovsko na rok 2017 29.11.2016 15.12.2016
Rozpočtový výhled obce Kunkovice na období 2016 - 2018 15.12.2015 31.12.2015
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2016 15.12.2015 31.12.2015
Návrh rozpočtu obce Kunkovice na rok 2016 23.11.2015 8.12.2015
Návrh rozpočtového výhledu obce Kunkovice na období 2016 - 2018 23.11.2015 8.12.2015

Veřejnoprávní smlouvy

Dokument Vyvěšeno Sňato
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do IS územní identifikace, adres a nemovitostí 2.12.2016 2.12.2019

Závěrečné účty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Závěrečný účet za rok 2015 8.4.2016 26.4.2016
Závěrečný účet za rok 2014 1.4.2015 16.4.2014

Nahoru