Úřední deska

Ostatní 2017

Dokument Vyvěšeno Sňato
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku par. č. 1054 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 14.11.2017
UZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-24 a 1321-23 vše v k.ú. Kunkovice u Litenčic 14.11.2017
MZe - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - těžba dříví v lesích 8.11.2017
Volba Prezidenta republiky, konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případně II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 - stanovení minimálního počtu členů okr. volební komise 7.11.2017
Oznámení o zveřejnění Rozpočtové opatření č. 3/2017 obce Kunkovice 31.10.2017
Výsledky voleb v obci Kunkovice do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 26.10.2017
UZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171/27, 379/50, 379/63 a 1321/16 vše v k.ú. Kunkovice u Litenčic 26.10.2017
SOSM - Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů 24.10.2017
SPÚ - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Litenčice 16.10.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, konané dne 24.10.2017 v 17.00 hod 14.10.2017
Informace ke Kotlíkové dotaci II. 10.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 20. a 21. října 2017 3.10.2017
UZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-24 a 1321-23 vše v k.ú. Kunkovice u Litenčic 1.10.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, konané dne 6.10.2017 v 17.00 hod. 28.9.2017
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 20. a 21. října 2017 20.9.2017
ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovistostí a dalším opr. osobám, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě + seznam nemovitých věcí v k.ú. Kunkovice 15.9.2017
Jmenování zapisovatele OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Paralamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 6.9.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 20. a 21. října 2017 3.9.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku par. č. 1054 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 29.8.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření - Mikroregion Morkovsko 28.8.2017
Stanovení minimálního počtu členů OVK Kunkovice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 20. a 21. října 2017 17.8.2017
Oznámení o zveřejnění Rozpočtové opatření č. 2/2017 obce Kunkovice 8.8.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, konané dne 27.7.2017 v 17.00 hod. 20.7.2017
Pozvánka - plochá dráha - Březolupy 19.7.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 31.7.2017 11.7.2017
UZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-24 a 1321-23 vše v k.ú. Kunkovice u Litenčic 29.6.2017
UZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-27, 379-50, 379-63, 1321-16 vše v k.ú. Kunkovice u Litenčic 29.6.2017
UZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku par. č. 1054 v k.ú. Kunkovice u Litenčic + List vlastnictví 20.6.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.6.2017 14.6.2017
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Morkovsko za rok 2016 9.6.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření 9.6.2017
Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2022 9.6.2017
ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí na prodej pozemků par. č. 171/27, 379/50, 379/63 a 1321/16 vše v k.ú. Kunkovice u Litenčic 21.5.2017
ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí na prodej pozemků par. č. 171/24 a 1321/23 vše v k.ú. Kunkovice u Litenčic 21.5.2017
Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko za rok 2016 11.5.2017
Podpora nezaměstnaných na území MAS Hříběcí Hory 9.5.2017
Vycházka do krajiny a jarní otevírání naučné stezky Naokolo Hostětína 9.5.2017
Motoburza Březolupy 13.5. 9.5.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření - Mikroregion Morkovsko 28.4.2017
UZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku par. č. 1054 v k.ú. Kunkovice u Litenčic + List vlastnictví 27.4.2017
FÚ - Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí pro daň z nemovitých věcí na rok 2017 27.4.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, konané dne 2.5.2017 v 16.30 hod. 24.4.2017
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Morkovsko na období 2017 - 2024 18.4.2017
Závěrečný účet SOSM za rok 2016 18.4.2017
Zpráva o přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2016 18.4.2017
Účetní závěrka SOSM za rok 2016:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOSM 2016
VZaZ SOSM 2016
Rozvaha SOSM 2016
Příloha SOSM 2016
18.4.2017
Účetní závěrka obce Kunkovice za rok 2016:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016
VZaZ 2016
Rozvaha 2016
Příloha 2016
16.4.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunkovice za rok 2016 11.4.2017
Velikonoční jarmark na zlínském náměstí Míru 18.3.2017
Informace k vyhlášené výzvě na kotlíkové dotace 18.3.2017
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu obce Kunkovice na rok 2017 a Střednědobého výhledu rozpočtu obce Kunkovice na období 2017 - 2019 15.3.2017
HZS Zlínského kraje - Spalování hořlavých látek na volném prostranství. Evidence pálení 14.3.2017
Oznámení o místě uložení rozpočtu a výhledu - Mikroregion Morkovsko 7.3.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-24, 1321-23 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 7.3.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-27, 379-50, 379-63, 1321-16 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 7.3.2017
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 1-2017 obce Kunkovice 1.3.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku par. č. 1054 v k.ú. Kunkovice u Litenčic
Výpis listu vlastnictví
28.2.2017
ÚZSVM - výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě 21.2.2017
Pozvánka na schůzi zastupitelstva obce Kunkovice, konanou dne 17.2.2017 10.2.2017
Rozhodnutí - Poldr Kunkovice - odstranění nánosů, povolení kácení 24.1.2017
Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 30.1.2017 23.1.2017
Výroční zpráva dle 106-1999 Sb. za rok 2016 17.1.2017
Informace FÚ k nové službě zasílaní údajů pro placení daně z nemovitých věcí emailem 16.1.2017

Vyhlášky a nařízení obce

Dokument Vyvěšeno Sňato
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 2/2015 15.12.2015 1.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 21.4.2015 10.5.2015
Řád veřejného pohřebiště

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dokument Vyvěšeno Sňato
Odpověď na informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 2/2017 30.3.2017
Žádost o informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 2/2017 30.3.2017
Odpověď na informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2017 2.3.2017
Žádost o informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2017 2.3.2017

Rozpočty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Návrh rozpočtu mikroregionu Morkovsko 2018 6.11.2017
Návrh rozpočtu obce Kunkovice na rok 2018 31.10.2017
Návrh střednědobého rozpočtu obce Kunkovice na období 2018-2020 31.10.2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017 obce Kunkovice 31.10.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 obce Kunkovice 8.8.2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017 obce Kunkovice 1.3.2017
Rozpočtový výhled obce Kunkovice na období 2017 - 2019 23.12.2016
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2017 23.12.2016
Návrh rozpočtového výhledu obce Kunkovice na období 2017 - 2019 2.12.2016 22.12.2016
Návrh rozpočtu obce Kunkovice na rok 2017 2.12.2016 22.12.2016
Návrh rozpočtu mikroregionu Morkovsko na rok 2017 29.11.2016 15.12.2016
Rozpočtový výhled obce Kunkovice na období 2016 - 2018 15.12.2015 31.12.2015
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2016 15.12.2015 31.12.2015
Návrh rozpočtu obce Kunkovice na rok 2016 23.11.2015 8.12.2015
Návrh rozpočtového výhledu obce Kunkovice na období 2016 - 2018 23.11.2015 8.12.2015

Veřejnoprávní smlouvy

Dokument Vyvěšeno Sňato
Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy 29.3.2017
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do IS územní identifikace, adres a nemovitostí 2.12.2016 2.12.2019

Závěrečné účty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Závěrečný účet za rok 2016 16.4.2017
Závěrečný účet za rok 2015 8.4.2016 26.4.2016
Závěrečný účet za rok 2014 1.4.2015 16.4.2014

Nahoru