Úřední deska

Ostatní 2019

Dokument Vyvěšeno Sňato
Volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24-25.5.2019 - Stanovení počtu členů OVK 19.3.2019
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Kunkovice 17.3.2019
Výroční zpráva obce Kunkovice o svobodném přístupu k informacím za rok 2018 5.3.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 7.3.2019 od 18.00 hod. 28.2.2019
Návrh rozpočtu SOSM na rok 2019 27.2.2019
Závěrečný účet SOSM za rok 2018 27.2.2019
Zpráva o přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2018 27.2.2019
Účetní závěrka SOSM za rok 2018:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOSM 2018
VZaZ SOSM 2018
Rozvaha SOSM 2018
Příloha SOSM 2018
27.2.2019
ÚZSVM - výzva občanům, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě 22.2.2019
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 5/2018 22.2.2019
Nové volby do zastupitelstva obce Kunkovice, konané dne 16.3.2019 - Oznámení o době a místě konání nových voleb 22.2.2019
Nové volby do zastupitelstva obce Kunkovice, konané dne 16.3.2019 - oznámení o svolání zasedání okrskové volební komise 19.2.2019
Nové volby do zastupitelstva obce Kunkovice - oznámení o losování čísel zaregistrovaných volebních stran 4.2.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 6.2.2019 od 18.00 hod. 30.1.2019
Stavba roku 2018 Zlínského kraje - přihláška 29.1.2019
Získejte dotaci pro své podnikání 29.1.2019
Centrum komplexní péče a Terapeutické centrum ve Zlínském kraji 24.1.2019
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Přístavba a stavební úpravy OÚ KUNKOVICE, č.p. 30 23.1.2019
Nové volby do Zastupitelstva obce Kunkovice, konané dne 16. března 2019 - jmenování zapisovatele OVK 22.1.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 19.1.2019 v 18.30 hod. 11.1.2019
Nové volby do Zastupitelstva obce Kunkovice - stanovení minimálního počtu členů OVK 8.1.2019
Nové volby do Zastupitelstva obce Kunkovice - poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 8.1.2019
Oznámení o zveřejnění Pravidel rozpočtového provizoria obce Kunkovice na rok 2019 3.1.2019
Pravidla rozpočtového provizoria obce Kunkovice na rok 2019 3.1.2019

Ostatní 2018

Dokument Vyvěšeno Sňato
Nové volby do Zastupitelstva obce Kunkovice - potřebný počet podpisů na petici 18.12.2018
Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Kunkovice pro volební období 2018-2022 17.12.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu na rok 2019 Mikroregionu Morkovsko 11.12.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 3/2018 Mikroregionu Morkovsko 11.12.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 Mikroregionu Morkovsko 11.12.2018
Rozbory vody z obecních studen
Protokol o rozboru vody ze studny na pozemku par. č. 415-1 v k.ú. Kunkovice u Litenčic (v těsné blízkosti polní cesty)
Protokol o rozboru vody ze studny na pozemku par. č. 171-10 v k.ú. Kunkovice u Litečic (odběrné potrubí)
Protokol o rozboru vody ze studny na pozemku par. č. 171-10 v k.ú. Kunkovice u Litenčic
Protokol o rozboru vody ze studny na pozemku par. č. 172-11 v k.ú. Kunkovice u Litenčic
Protokol o rozboru vody ze studny na pozemku par. č. 415-1 v k.ú. Kunkovice u Litenčic
16.8.2018 16.9.2018
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Kunkovice za rok 2017 26.6.2018
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Morkovsko za rok 2017 21.5.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu obce Kunkovice na rok 2018 a Střednědobého výhledu obce Kunkovice na období 2018 - 2020 2.1.2018

Vyhlášky a nařízení obce

Dokument Vyvěšeno Sňato
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 2/2015 15.12.2015 1.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 21.4.2015 10.5.2015
Řád veřejného pohřebiště

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dokument Vyvěšeno Sňato
Odpověď na informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 2/2017 30.3.2017
Žádost o informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 2/2017 30.3.2017
Odpověď na informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2017 2.3.2017
Žádost o informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2017 2.3.2017

Rozpočty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 5/2018 22.2.2019
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 4/2018 3.10.2018 22.2.2019
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 3/2018 18.7.2018 3.10.2018
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 2/2018 2.7.2018 18.7.2018
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 1/2018 20.3.2018 22.6.2018
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 4/2017 8.2.2018 20.3.2018
Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunkovice na období 2018 - 2020 2.1.2018
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2018 2.1.2018
Návrh rozpočtu mikroregionu Morkovsko 2018 6.11.2017 23.11.2017
Návrh rozpočtu obce Kunkovice na rok 2018 31.10.2017 19.12.2017
Návrh střednědobého rozpočtu obce Kunkovice na období 2018-2020 31.10.2017 19.12.2017
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 3/2017 31.10.2017
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 2/2017 8.8.2017 31.10.2017
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 1/2017 1.3.2017 8.8.2017
Rozpočtový výhled obce Kunkovice na období 2017 - 2019 23.12.2016
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2017 23.12.2016
Návrh rozpočtového výhledu obce Kunkovice na období 2017 - 2019 2.12.2016 22.12.2016
Návrh rozpočtu obce Kunkovice na rok 2017 2.12.2016 22.12.2016
Návrh rozpočtu mikroregionu Morkovsko na rok 2017 29.11.2016 15.12.2016
Rozpočtový výhled obce Kunkovice na období 2016 - 2018 15.12.2015 31.12.2015
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2016 15.12.2015 31.12.2015
Návrh rozpočtu obce Kunkovice na rok 2016 23.11.2015 8.12.2015
Návrh rozpočtového výhledu obce Kunkovice na období 2016 - 2018 23.11.2015 8.12.2015

Veřejnoprávní smlouvy

Dokument Vyvěšeno Sňato
Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti podle § 105 zákona č. 250-2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 30.1.2018
Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy 29.3.2017
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do IS územní identifikace, adres a nemovitostí 2.12.2016 2.12.2019

Závěrečné účty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Závěrečný účet za rok 2017 26.6.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 27.3.2018
Závěrečný účet za rok 2016 16.4.2017
Závěrečný účet za rok 2015 8.4.2016 26.4.2016
Závěrečný účet za rok 2014 1.4.2015 16.4.2014

Nahoru