Úřední deska

Ostatní 2018

Dokument Vyvěšeno Sňato
Soutěž Do rachoty kolem KM 20.2.2018
Výroční zpráva obce Kunkovice za rok 2017 podle zákona č. 106-1999 Sb. 30.1.2018
UZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-24 a 1321-23 vše v k.ú. Kunkovice u Litenčic 30.1.2018
Výsledky voleb prezidenta ČR 1. a 2. kolo 28.1.2018
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 5/2017 - Mikroregion Morkovsko 23.1.2018
Upozornění pro občany chovající domácí prasata - africký mor prasat (nařízení KVS) 10.1.2018
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku par. č. 1054 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 3.1.2018

Vyhlášky a nařízení obce

Dokument Vyvěšeno Sňato
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 2/2015 15.12.2015 1.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 21.4.2015 10.5.2015
Řád veřejného pohřebiště

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dokument Vyvěšeno Sňato
Odpověď na informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 2/2017 30.3.2017
Žádost o informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 2/2017 30.3.2017
Odpověď na informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2017 2.3.2017
Žádost o informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2017 2.3.2017

Rozpočty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Rozpočtové opatření č. 4/2017 obce Kunkovice 8.2.2018
Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunkovice na období 2018 - 2020 2.1.2018
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2018 2.1.2018
Návrh rozpočtu mikroregionu Morkovsko 2018 6.11.2017 23.11.2017
Návrh rozpočtu obce Kunkovice na rok 2018 31.10.2017 19.12.2017
Návrh střednědobého rozpočtu obce Kunkovice na období 2018-2020 31.10.2017 19.12.2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017 obce Kunkovice 31.10.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 obce Kunkovice 8.8.2017 31.10.2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017 obce Kunkovice 1.3.2017 8.8.2017
Rozpočtový výhled obce Kunkovice na období 2017 - 2019 23.12.2016
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2017 23.12.2016
Návrh rozpočtového výhledu obce Kunkovice na období 2017 - 2019 2.12.2016 22.12.2016
Návrh rozpočtu obce Kunkovice na rok 2017 2.12.2016 22.12.2016
Návrh rozpočtu mikroregionu Morkovsko na rok 2017 29.11.2016 15.12.2016
Rozpočtový výhled obce Kunkovice na období 2016 - 2018 15.12.2015 31.12.2015
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2016 15.12.2015 31.12.2015
Návrh rozpočtu obce Kunkovice na rok 2016 23.11.2015 8.12.2015
Návrh rozpočtového výhledu obce Kunkovice na období 2016 - 2018 23.11.2015 8.12.2015

Veřejnoprávní smlouvy

Dokument Vyvěšeno Sňato
Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti podle § 105 zákona č. 250-2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 30.1.2018
Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy 29.3.2017
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do IS územní identifikace, adres a nemovitostí 2.12.2016 2.12.2019

Závěrečné účty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Závěrečný účet za rok 2016 16.4.2017
Závěrečný účet za rok 2015 8.4.2016 26.4.2016
Závěrečný účet za rok 2014 1.4.2015 16.4.2014

Nahoru