Úřední deska

Ostatní 2021

Dokument Vyvěšeno Sňato
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 29.9.2021 od 18.00 hod. 20.9.2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. 10. 2021 - oznámení o době a místě konání voleb 20.9.2021
Kotlíkové dotace 2022 20.9.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Mze č.j. MZE-49892-2021-16212 17.9.2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. 10. 2021 - oznámení o svolání 1. zasedání OVK 13.9.2021
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby Vodovod Kunkovice - přívodní vodovodní řád a rozvodná vodovodní síť 8.9.2021
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 16.9.2021 od 18.00 hod. 8.9.2021
Seznam vlastníků nemovitostí, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě 7.9.2021
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 2/2021 7.9.2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. 10. 2021 - jmenování zapisovatele OVK 24.8.2021
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 31.8.2021 od 18.00 hod. 23.8.2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. 10. 2021 - informace o počtu a sídle volebních okrsků 9.8.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Vodovod Kunkovice - přívodní vodovodní řad a rozvodná vodovodní síť 8.8.2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. 10. 2021 - stanovení min. počtu členů OVK 5.8.2021
Oznámení DSO Mikroregion Morkovsko - Rozpočet, RO, SVR 2.8.2021
Oznámení DSO Mikroregion Morkovsko 12.7.2021
Očkovací kampaň – Zlínský kraj
Tisková zpráva
Kroměřížsko - leták
25.5.2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2021 12.5.2021

Ostatní 2020

Dokument Vyvěšeno Sňato
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovec 28.7.2020

Vyhlášky a nařízení obce

Dokument Vyvěšeno Sňato
Řád veřejného pohřebiště 15.12.2020
Obecně závazná vyhláška obce Kunkovice č. 4/2020 , kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 15.12.2020
Obecně závazná vyhláška obce Kunkovice č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 15.12.2020
Obecně závazná vyhláška obce Kunkovice č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému odstraňování komunálních odpadů 15.12.2020
Obecně závazná vyhláška obce Kunkovice č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů a nakládání se stavebním odpadem 15.12.2020

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dokument Vyvěšeno Sňato
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1/2021 10.3.2021
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2019 22.8.2019
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 2/2017 30.3.2017
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 2/2017 30.3.2017
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2017 2.3.2017
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2017 2.3.2017

Rozpočty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Rozpočtové opatření č. 2/2021 7.9.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 12.5.2021
Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunkovice na období 2021 - 2023 15.12.2020
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2021 15.12.2020

Veřejnoprávní smlouvy

Dokument Vyvěšeno Sňato
Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti podle § 105 zákona č. 250-2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 30.1.2018
Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy 29.3.2017

Závěrečné účty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Závěrečný účet obce Kunkovice za rok 2020 9.4.2021

Nahoru