Úřední deska

Ostatní 2019

Dokument Vyvěšeno Sňato
Nové volby do zastupitelstva obce Kunkovice - oznámení o losování čísel zaregistrovaných volebních stran 4.2.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 6.2.2019 od 18.00 hod. 30.1.2019
Stavba roku 2018 Zlínského kraje - přihláška 29.1.2019
Získejte dotaci pro své podnikání 29.1.2019
Centrum komplexní péče a Terapeutické centrum ve Zlínském kraji 24.1.2019
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Přístavba a stavební úpravy OÚ KUNKOVICE, č.p. 30 23.1.2019
Nové volby do Zastupitelstva obce Kunkovice, konané dne 16. března 2019 - jmenování zapisovatele OVK 22.1.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 19.1.2019 v 18.30 hod. 11.1.2019
Nové volby do Zastupitelstva obce Kunkovice - stanovení minimálního počtu členů OVK 8.1.2019
Nové volby do Zastupitelstva obce Kunkovice - poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 8.1.2019
Oznámení o zveřejnění Pravidel rozpočtového provizoria obce Kunkovice na rok 2019 3.1.2019
Pravidla rozpočtového provizoria obce Kunkovice na rok 2019 3.1.2019

Ostatní 2018

Dokument Vyvěšeno Sňato
Vánoční koncert - Litenčice 27.12.2018 v 18h 20.12.2018
Nové volby do Zastupitelstva obce Kunkovice - potřebný počet podpisů na petici 18.12.2018
Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Kunkovice pro volební období 2018-2022 17.12.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 21.12.2018 od 16.00 hod. 14.12.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu na rok 2019 Mikroregionu Morkovsko 11.12.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 3/2018 Mikroregionu Morkovsko 11.12.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 Mikroregionu Morkovsko 11.12.2018
Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 11.12.2018
Veřejná vyhláška doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínakého kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínksého kraje po vydání aktualizace č. 2 16.11.2018
Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 17.11.2018 od 16.00 hod. 8.11.2018
Oznámení o zamítnutí návrhu na neplatnost voleb do zastupitelstva obce Kunkovice - usnesení Krajského soudu Brno 7.11.2018
Návrh rozpočtu mikroregionu "MORKOVSKO" 2019 31.10.2018
Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 5.11.2018 30.10.2018
Nabídka VaK Kroměříž, a.s. - vývoz septiků, jímek 16.10.2018
SPÚ - Rozhodnutí o výměně nebo převodu vlastnických práv (KoPÚ Litenčice) 8.10.2018
Zápis o výsledku voleb do ZO 6.10.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 4/2018 3.10.2018
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou v KN označení dostatečně určitě - aktualizovaný seznam 18.9.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 26.9.2018 v 18.00 hod. 18.9.2018
Volby do zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční 5. a 6. října 2018 - Oznámení o době a místě konání voleb v obci 18.9.2018
Oznámení o svolání 1. zasedání OVK 8.9.2018
Volby do zastupitelstva obce Kunkovice, konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - Jmenování zapisovatele OVK 21.8.2018
Volby do zastupitelstva obce Kunkovice, konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 16.8.2018
Rozbory vody z obecních studen
Protokol o rozboru vody ze studny na pozemku par. č. 415-1 v k.ú. Kunkovice u Litenčic (v těsné blízkosti polní cesty)
Protokol o rozboru vody ze studny na pozemku par. č. 171-10 v k.ú. Kunkovice u Litečic (odběrné potrubí)
Protokol o rozboru vody ze studny na pozemku par. č. 171-10 v k.ú. Kunkovice u Litenčic
Protokol o rozboru vody ze studny na pozemku par. č. 172-11 v k.ú. Kunkovice u Litenčic
Protokol o rozboru vody ze studny na pozemku par. č. 415-1 v k.ú. Kunkovice u Litenčic
16.8.2018
Pozvánka - hody Brankovice 15.8.2018
Oznámení o losování čísel zaregistrovaných volebních stran 15.8.2018
Dožínky Zlínského kraje 2018 - Kroměříž 17. - 18. srpna 7.8.2018
Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí 7.8.2018
Volby do zastupitelstva obce Kunkovice, konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 5.8.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 3/2018 18.7.2018
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - rekonstrukce mostu 16.7.2018
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Radiolokátor Sokolnice 3.7.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 2/2018 2.7.2018
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Kunkovice za rok 2017 26.6.2018
Ztratil se pes Body 26.6.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 3.7.2018 v 17.00 hod. 25.6.2018
Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Kunkovice pro volební období 2018 - 2022 25.6.2018
Informace pro kandidáty do zastupitelstev obcí 2018
Rozhodnutí prezidenta ČR - Volby 2018
Zveřejnění seznamu OÚ, u kterých se podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 5 - 6.10.2018
Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro volby od zastupitelstev obcí 2018
25.6.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 2/2018 Mikroregionu Morkovsko 18.6.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 22.6.2018 v 16.00 hod. 14.6.2018
Hry bez hranic Dřínov 9.6.2018 4.6.2018
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Morkovsko za rok 2017 21.5.2018
Veřejná vyhláška - doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednání 6.5.2018
Pozvánka - Zemědělská výstava Kroměříž 2018 5.5.2018
Nová zelená úsporám - 10.5.2018, 16:00 hod, Morkovice klášter 3.5.2018
Konkurzní řízení - vyhlášení 24.4.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v celé obci Kunkovice dne 9.5.2018 v době od 12.30 do 14.00 hod. 24.4.2018
Veřejná vyhláška - Info k dani z nemovitých věcí na rok 2018 - hromadný předpisný seznam 24.4.2018
Zápis do MŠ Litenčice na školní rok 2018-2019 19.4.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunkovice za rok 2017 19.4.2018
Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko za rok 2017 19.4.2018
Zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Morkovsko za rok 2017 19.4.2018
Účetní závěrka Mikroregionu Morkovsko za rok 2017:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Mikroregionu Morkovsko 2017
VZaZ Mikroregionu Morkovsko 2017
Rozvaha Mikroregionu Morkovsko 2017
Příloha Mikroregionu Morkovsko 2017
19.4.2018
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 Mikroregionu Morkovsko 10.4.2018
Pozvánka - Zahrada Věžky 2018 4.3.2018
Oznámení podle zákona o rozpočtové odpovědnosti DSO SOSM 29.3.2018
Konkurs - ředitel/ka MŠ Lutopecny 27.3.2018
Účetní závěrka obce Kunkovice za rok 2017:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017
VZaZ 2017
Rozvaha 2017
Příloha 2017
27.3.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 29. března 2018 v 16.30 hod. 20.3.2018
Záměr prodeje nemovitosti, a to pozemku par. č. 172-22 v k.ú. Kunkovice u Litenčic, výměra 373 m2 20.3.2018
Záměr prodeje nemovitosti, a to pozemku par. č. 1372-2 v k.ú. Kunkovice u Litenčic, výměra 30 m2 20.3.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 1/2018 20.3.2018
Návrh rozpočtu SOSM na rok 2018 9.3.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí, Sdužení obcí střední Moravy za rok 2017 9.3.2018
Závěrečný účet SOSM za rok 2017 9.3.2018
Účetní závěrka SOSM za rok 2017:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOSM 2017
VZaZ SOSM 2017
Rozvaha SOSM 2017
Příloha SOSM 2017
9.3.2018
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě - aktualizace seznamu 6.3.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, které se uskuteční dne 12. března 2018 v 17.00 hod. 4.3.2018
Soutěž Do rachoty kolem KM 20.2.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 4-2017 8.2.2018
Výroční zpráva obce Kunkovice za rok 2017 podle zákona č. 106-1999 Sb. 30.1.2018
UZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-24 a 1321-23 vše v k.ú. Kunkovice u Litenčic 30.1.2018
Výsledky voleb prezidenta ČR 1. a 2. kolo 28.1.2018
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 5/2017 - Mikroregion Morkovsko 23.1.2018
Upozornění pro občany chovající domácí prasata - africký mor prasat (nařízení KVS) 10.1.2018
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku par. č. 1054 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 3.1.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu obce Kunkovice na rok 2018 a Střednědobého výhledu obce Kunkovice na období 2018 - 2020 2.1.2018

Vyhlášky a nařízení obce

Dokument Vyvěšeno Sňato
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 2/2015 15.12.2015 1.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 21.4.2015 10.5.2015
Řád veřejného pohřebiště

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dokument Vyvěšeno Sňato
Odpověď na informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 2/2017 30.3.2017
Žádost o informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 2/2017 30.3.2017
Odpověď na informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2017 2.3.2017
Žádost o informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2017 2.3.2017

Rozpočty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 4/2018 3.10.2018
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 3/2018 18.7.2018
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 2/2018 2.7.2018
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 1/2018 20.3.2018
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 4/2017 8.2.2018
Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunkovice na období 2018 - 2020 2.1.2018
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2018 2.1.2018
Návrh rozpočtu mikroregionu Morkovsko 2018 6.11.2017 23.11.2017
Návrh rozpočtu obce Kunkovice na rok 2018 31.10.2017 19.12.2017
Návrh střednědobého rozpočtu obce Kunkovice na období 2018-2020 31.10.2017 19.12.2017
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 3/2017 31.10.2017
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 2/2017 8.8.2017 31.10.2017
Rozpočtové opatření obce Kunkovice č. 1/2017 1.3.2017 8.8.2017
Rozpočtový výhled obce Kunkovice na období 2017 - 2019 23.12.2016
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2017 23.12.2016
Návrh rozpočtového výhledu obce Kunkovice na období 2017 - 2019 2.12.2016 22.12.2016
Návrh rozpočtu obce Kunkovice na rok 2017 2.12.2016 22.12.2016
Návrh rozpočtu mikroregionu Morkovsko na rok 2017 29.11.2016 15.12.2016
Rozpočtový výhled obce Kunkovice na období 2016 - 2018 15.12.2015 31.12.2015
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2016 15.12.2015 31.12.2015
Návrh rozpočtu obce Kunkovice na rok 2016 23.11.2015 8.12.2015
Návrh rozpočtového výhledu obce Kunkovice na období 2016 - 2018 23.11.2015 8.12.2015

Veřejnoprávní smlouvy

Dokument Vyvěšeno Sňato
Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti podle § 105 zákona č. 250-2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 30.1.2018
Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy 29.3.2017
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do IS územní identifikace, adres a nemovitostí 2.12.2016 2.12.2019

Závěrečné účty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Závěrečný účet za rok 2017 26.6.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 27.3.2018
Závěrečný účet za rok 2016 16.4.2017
Závěrečný účet za rok 2015 8.4.2016 26.4.2016
Závěrečný účet za rok 2014 1.4.2015 16.4.2014

Nahoru