Úřední deska

Ostatní 2017

Dokument Vyvěšeno Sňato
UZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku par. č. 1054 v k.ú. Kunkovice u Litenčic + List vlastnictví 27.4.2017
FÚ - Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí pro daň z nemovitých věcí na rok 2017 27.4.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, konané dne 2.5.2017 v 16.30 hod. 24.4.2017
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Morkovsko na období 2017 - 2024 18.4.2017
Závěrečný účet SOSM za rok 2016 18.4.2017
Zpráva o přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2016 18.4.2017
Účetní závěrka SOSM za rok 2016:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOSM 2016
VZaZ SOSM 2016
Rozvaha SOSM 2016
Příloha SOSM 2016
18.4.2017
Účetní závěrka obce Kunkovice za rok 2016:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016
VZaZ 2016
Rozvaha 2016
Příloha 2016
16.4.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunkovice za rok 2016 11.4.2017
Velikonoční jarmark na zlínském náměstí Míru 18.3.2017
Informace k vyhlášené výzvě na kotlíkové dotace 18.3.2017
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu obce Kunkovice na rok 2017 a Střednědobého výhledu rozpočtu obce Kunkovice na období 2017 - 2019 15.3.2017
HZS Zlínského kraje - Spalování hořlavých látek na volném prostranství. Evidence pálení 14.3.2017
Oznámení o místě uložení rozpočtu a výhledu - Mikroregion Morkovsko 7.3.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-24, 1321-23 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 7.3.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-27, 379-50, 379-63, 1321-16 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 7.3.2017
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 1-2017 obce Kunkovice 1.3.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku par. č. 1054 v k.ú. Kunkovice u Litenčic
Výpis listu vlastnictví
28.2.2017
ÚZSVM - výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě 21.2.2017
Pozvánka na schůzi zastupitelstva obce Kunkovice, konanou dne 17.2.2017 10.2.2017
Rozhodnutí - Poldr Kunkovice - odstranění nánosů, povolení kácení 24.1.2017
Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 30.1.2017 23.1.2017
Výroční zpráva dle 106-1999 Sb. za rok 2016 17.1.2017
Informace FÚ k nové službě zasílaní údajů pro placení daně z nemovitých věcí emailem 16.1.2017

Vyhlášky a nařízení obce

Dokument Vyvěšeno Sňato
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 2/2015 15.12.2015 1.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 21.4.2015 10.5.2015
Řád veřejného pohřebiště

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dokument Vyvěšeno Sňato
Odpověď na informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 2/2017 30.3.2017
Žádost o informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 2/2017 30.3.2017
Odpověď na informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2017 2.3.2017
Žádost o informace dle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1/2017 2.3.2017

Rozpočty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Rozpočtové opatření č. 1-2017 obce Kunkovice 1.3.2017
Rozpočtový výhled obce Kunkovice na období 2017 - 2019 23.12.2016
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2017 23.12.2016
Návrh rozpočtového vyýhledu obce Kunkovice na období 2017 - 2019 2.12.2016 22.12.2016
Návrh rozpočtu obce Kunkovice na rok 2017 2.12.2016 22.12.2016
Návrh rozpočtu mikroregionu Morkovsko na rok 2017 29.11.2016 15.12.2016
Rozpočtový výhled obce Kunkovice na období 2016 - 2018 15.12.2015 31.12.2015
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2016 15.12.2015 31.12.2015
Návrh rozpočtu obce Kunkovice na rok 2016 23.11.2015 8.12.2015
Návrh rozpočtového výhledu obce Kunkovice na období 2016 - 2018 23.11.2015 8.12.2015

Veřejnoprávní smlouvy

Dokument Vyvěšeno Sňato
Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy 29.3.2017
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do IS územní identifikace, adres a nemovitostí 2.12.2016 2.12.2019

Závěrečné účty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Závěrečný účet za rok 2016 16.4.2017
Závěrečný účet za rok 2015 8.4.2016 26.4.2016
Závěrečný účet za rok 2014 1.4.2015 16.4.2014

Nahoru