Úřední deska - archiv

Ostatní 2017

Dokument Vyvěšeno Sňato
Volba prezidenta ČR, konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018, příp. II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 - oznámení o době a místě konání voleb v obci 20.12.2017 28.1.2018
Volba prezidenta ČR, konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018, příp. II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 - oznámení o svolání 1. zasedání OVK 18.12.2017 21.12.2017
Schválený rozpočet mikroregionu Morkovsko na rok 2018 12.12.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, konané dne 19.12.2017 v 17.00 hod. 9.12.2017 20.12.2017
Volba Prezidenta republiky, konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018, příp. II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 - jmenování zapisovatele OVK 30.11.2017 28.1.2018
Volba Prezidenta republiky, konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018, příp. II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 - informace o počtu a sídle volebních okrsků 28.11.2017 28.1.2018
Veřejná vyhláška - doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 23.11.2017 15.1.2018
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření - Mikroregion Morkovsko 23.11.2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017 - Mikroregion Morkovsko 23.11.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.12.2017 20.11.2017 12.12.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku par. č. 1054 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 14.11.2017 6.12.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-24 a 1321-23 vše v k.ú. Kunkovice u Litenčic 14.11.2017 13.12.2017
MZe - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - těžba dříví v lesích 8.11.2017 5.12.2017
Volba Prezidenta republiky, konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případně II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 - stanovení minimálního počtu členů okr. volební komise 7.11.2017 28.1.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2017 obce Kunkovice 31.10.2017
Výsledky voleb v obci Kunkovice do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 26.10.2017 10.11.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171/27, 379/50, 379/63 a 1321/16 vše v k.ú. Kunkovice u Litenčic 26.10.2017 22.11.2017
SOSM - Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů 24.10.2017 30.11.2017
SPÚ - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Litenčice 16.10.2017 20.11.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, konané dne 24.10.2017 v 17.00 hod 14.10.2017 15.10.2017
Informace ke Kotlíkové dotaci II. 10.10.2017 28.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 20. a 21. října 2017 3.10.2017 22.10.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-24 a 1321-23 vše v k.ú. Kunkovice u Litenčic 1.10.2017 25.10.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, konané dne 6.10.2017 v 17.00 hod. 28.9.2017 7.10.2017
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 20. a 21. října 2017 20.9.2017 27.9.2017
MZe - Návrh opatření obecné povahy - zastavení těžeb smrků a borovic 19.9.2017 31.10.2017
ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovistostí a dalším opr. osobám, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě + seznam nemovitých věcí v k.ú. Kunkovice 15.9.2017 31.10.2017
Jmenování zapisovatele OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Paralamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 6.9.2017 22.10.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku par. č. 1054 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 4.9.2017 13.10.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 20. a 21. října 2017 3.9.2017 22.10.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření - Mikroregion Morkovsko 28.8.2017
Stanovení minimálního počtu členů OVK Kunkovice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 20. a 21. října 2017 17.8.2017 22.10.2017
Oznámení o zveřejnění Rozpočtové opatření č. 2/2017 obce Kunkovice 8.8.2017 31.10.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, konané dne 27.7.2017 v 17.00 hod. 20.7.2017 28.7.2017
Pozvánka - plochá dráha - Březolupy 19.7.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 31.7.2017 11.7.2017 31.7.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-24 a 1321-23 vše v k.ú. Kunkovice u Litenčic 29.6.2017 9.8.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-27, 379-50, 379-63, 1321-16 vše v k.ú. Kunkovice u Litenčic 29.6.2017 9.8.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku par. č. 1054 v k.ú. Kunkovice u Litenčic + List vlastnictví 20.6.2017 26.7.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.6.2017 14.6.2017 29.6.2017
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Morkovsko za rok 2016 9.6.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření mikroregionu Morkovsko 9.6.2017
Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2022 mikroregionu Morkovsko 9.6.2017
ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí na prodej pozemků par. č. 171/27, 379/50, 379/63 a 1321/16 vše v k.ú. Kunkovice u Litenčic 21.5.2017 13.6.2017
ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí na prodej pozemků par. č. 171/24 a 1321/23 vše v k.ú. Kunkovice u Litenčic 21.5.2017 13.6.2017
Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko za rok 2016 11.5.2017
Podpora nezaměstnaných na území MAS Hříběcí Hory 9.5.2017 24.5.2017
Vycházka do krajiny a jarní otevírání naučné stezky Naokolo Hostětína 9.5.2017
Motoburza Březolupy 13.5. 9.5.2017 24.5.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření - Mikroregion Morkovsko 28.4.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku par. č. 1054 v k.ú. Kunkovice u Litenčic + List vlastnictví 27.4.2017 23.5.2017
FÚ - Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí pro daň z nemovitých věcí na rok 2017 27.4.2017 30.5.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice, konané dne 2.5.2017 v 16.30 hod. 24.4.2017 3.5.2017
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Morkovsko na období 2017 - 2024 18.4.2017
Závěrečný účet SOSM za rok 2016 18.4.2017 18.5.2017
Zpráva o přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2016 18.4.2017 18.5.2017
Účetní závěrka SOSM za rok 2016:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOSM 2016
VZaZ SOSM 2016
Rozvaha SOSM 2016
Příloha SOSM 2016
18.4.2017 18.5.2017
Účetní závěrka obce Kunkovice za rok 2016:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016
VZaZ 2016
Rozvaha 2016
Příloha 2016
16.4.2017 1.5.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunkovice za rok 2016 11.4.2017 30.4.2017
Velikonoční jarmark na zlínském náměstí Míru 18.3.2017
Informace k vyhlášené výzvě na kotlíkové dotace 18.3.2017 15.4.2017
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu obce Kunkovice na rok 2017 a Střednědobého výhledu rozpočtu obce Kunkovice na období 2017 - 2019 15.3.2017
HZS Zlínského kraje - Spalování hořlavých látek na volném prostranství. Evidence pálení 14.3.2017 30.3.2017
Oznámení o místě uložení rozpočtu a výhledu - Mikroregion Morkovsko 7.3.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-24, 1321-23 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 7.3.2017 6.4.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-27, 379-50, 379-63, 1321-16 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 7.3.2017 6.4.2017
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 1-2017 obce Kunkovice 1.3.2017
ÚZSVM - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku par. č. 1054 v k.ú. Kunkovice u Litenčic
Výpis listu vlastnictví
28.2.2017 29.3.2017
ÚZSVM - výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě 21.2.2017 31.3.2017
Pozvánka na schůzi zastupitelstva obce Kunkovice, konanou dne 17.2.2017 10.2.2017 18.2.2017
Rozhodnutí - Poldr Kunkovice - odstranění nánosů, povolení kácení 24.1.2017 15.2.2017
Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 30.1.2017 23.1.2017
Výroční zpráva dle 106-1999 Sb. za rok 2016 17.1.2017 14.2.2017
Informace FÚ k nové službě zasílaní údajů pro placení daně z nemovitých věcí emailem 16.1.2017 14.2.2017

Ostatní 2016

Dokument Vyvěšeno Sňato
Rozpočtový výhled obce Kunkovice na období 2017 - 2019 23.12.2016
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2017 23.12.2016
Pozvánka na schůzi zastupitelstva obce Kunkovice konanou dne 22.12.2016 v 17.00 hod. 14.12.2016 22.12.2016
Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva Zl. kraje, 19.12.2016 v 10.00 hod. 8.12.2016 20.12.2016
Pozvánka na schůzi zastupitelstva obce Kunkovice konanou dne 1.12.2016 v 17.00 hod. 23.11.2016 1.12.2016
ÚZSVM - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej nemovitostí par. č. 171-27, 379-50, 379-63, 1321-16 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 22.11.2016 13.12.2016
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 24.11.2016 1.11.2016 25.11.2016
Rozhodnutí o povolení kácení dřeviny na pozemku par. č. 1321-24 v k.ú. Kunkovice 26.10.2016 12.11.2016
Pozvánka na Ustavující schůzi zastupitelstva Zlínského kraje dne 2. 11. 2016 25.10.2016 4.11.2016
Veřejná vyhláška - oprava silnice III-43346 Litenčice-Lísky část Lísky stavební povolení 25.10.2016 1.12.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, které nejsou označeny v KN dostatečně určitě 14.9.2016 15.10.2016
EON - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí - ořezy a odstraňování dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy 14.9.2016 15.10.2016
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 - oznámení o době a místě konání voleb v obci 13.9.2016 16.10.2016
Pozvánka - motoburza Březolupy 13.9.2016
Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva Zl. kraje, 21.9.2016 v 10.00 hod. 8.9.2016 21.9.2016
Pozvánka na schůzi zastupitelstva obce Kunkovice, konanou dne 14.9.2016 v 18.00 hod. 7.9.2016 15.9.2016
ÚZSVM - nabídka pozemků par. č. 171-27, 379-50, 379-63, 1321-16 v k. ú. Kunkovice u Litenčic 6.9.2016 7.10.2016
ÚZSVM - nabídka pozemků par. č. 379-46 a 1321-20 v k. ú. Kunkovice u Litenčic 6.9.2016 7.10.2016
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 - jmenování zapisovatele okrskové volební komise 26.8.2016 16.10.2016
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 - informace pro zmocněnce politických stran, hnutí, a koalic a nezávislé kandidáty o počtu a sídle volebních okrsků v Kunkovicích 22.8.2016 16.10.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení na pozemku par.č. 1321-24 v k.ú. Kiunkovice u Litenčic 18.8.2016 20.9.2016
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR - stanovení minimálního počtů členů okrskové volební komise 8.8.2016 16.10.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nabídka pozemků par. č. 171-24 a 1321-23 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 21.6.2016 28.7.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nabídka pozemků par. č. 379-46 a 1321-20 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 21.6.2016 28.7.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nabídka pozemků par. č. 171-27, 379-50, 379-63 a 1321-16 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 21.6.2016 28.7.2016
Elektronická evidence tržeb 21.6.2016 21.7.2016
Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva Zl. kraje, 29.6.2016 v 10.00 hod. 21.6.2016 29.6.2016
Pozvánka na schůzi zastupitelstva obce Kunkovice, konanou dne 21.6.2016 v 17.00 hod. 13.6.2016 21.9.2016
Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko za rok 2015 1.6.2016 21.6.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Morkovsko za rok 2015 1.6.2016 17.6.2016
Účetní závěrka Mikroregionu Morkovsko za rok 2015 + příloha 1.6.2016 21.6.2016
Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07 24.5.2016 24.6.2016
Pozvánka III. Mistrovství Evropy ve fotbale starostů 12.5.2016
Informace pro občany - článek o cestování s dětmi 12.5.2016 27.5.2016
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů 1.5.2016 1.6.2016
Zápis do Mateřské školy Litenčice 26.4.2016 4.5.2016
Veřejná vyhláška (FÚ) - Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2016 26.4.2016 30.5.2016
Oznámení o zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území 26.4.2016 15.6.2016
Oznámení pro občany a zvláště pro majitele včelstev - ZP Hvězdlice, aplikace přípravku Mospilan 20 SP 19.4.2016 19.5.2016
Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2016 12.4.2016 27.4.2016
Zpráva o přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2015 12.4.2016 27.4.2016
Závěrečný účet SOSM za rok 2015 12.4.2016 27.4.2016
Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva Zl. kraje, 20.4.2016 v 10.00 hod. 12.4.2016 20.4.2016
Účetní závěrka obce Kunkovice za rok 2015:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2015
VZaZ 2015
Rozvaha 2015
Příloha 2015
8.4.2016 26.4.2016
Informace pro občany - Výzva Hlavního hygienika ČR 5.4.2016 26.4.2016
Oznámení pro včelaře o aplikaci přípravku Spider - 550 EC - Agrola, s.r.o. 5.4.2016 26.4.2016
Oznámení pro včelaře o zahájení aplikace chemických přípravků na ochranu polních plodin 5.4.2016 26.4.2016
Pozvánka na veřejnou schůzi konanou dne 29.3.2016 v 17.00 hod. 22.3.2016 30.3.2016
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kunkovice za rok 2015 13.3.2016 29.3.2016
Pozvánka - velikonoční jarmark - Morkovice-Slížany 8.3.2016
Veřejná vyhláška - Doručení návrhu Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2012-2016 23.2.2016 10.4.2016
UZSVM - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-27, 379-50, 379-63 a 1321-16 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 7.2.2016 9.3.2016
UZSVM - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 379-46 a 1321-20 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 7.2.2016 9.3.2016
UZSVM - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků par. č. 171-24 a 1321-23 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 7.2.2016 9.3.2016
Výroční zpráva dle zákona č. 106-1999 Sb. za rok 2015 20.1.2016 8.2.2016
Oznámení o vydání opatření obecné povahy a vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje 15.1.2016 15.2.2016
Komplexní pozemkové úpravy Litenčice - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek 15.1.2016 31.1.2016
Pozvánka na veřejnou schůzi konanou dne 12.1.2016 v 17.00 hod. 4.1.2016 13.1.2016

Ostatní 2015

Dokument Vyvěšeno Sňato
Veřejná vyhláška - stanovení dopravního značení na silnici III-43344 a místních komunikacích v obci 15.12.2015 31.12.2015
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin na pozemcích par. č. 1343-7, 1343-5, 1346-2 v k. ú. Kunkovice u Litenčic 15.12.2015 31.12.2015
Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva Zl. kraje, 16.12.2015 v 9.00 hod. 3.12.2015 16.12.2015
Informace pro občany - Diverzifikace 2.12.2015 17.12.2015
CETIN - Informace pro občany 2.12.2015 17.12.2015
Pozvánka pro občany na informační seminář - kotlíkové dotace 2.12.2015 14.12.2015
UZSVM - informace pro občany, údaje o nemovitých věcech s nedostatečnou identifikací aktualizované k 1.11.2015 2.12.2015 5.2.2016
Pozvánka na veřejnou schůzi konanou dne 8.12.2015 v 16.00 hod. 1.12.2015 8.12.2015
UZSVM - výběrové řízení na prodej pozemků par.č. 171-24 a 1321-23 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 30.11.2015 31.12.2015
UZSVM - výběrové řízení na prodej pozemků par.č. 379-46 a 1321-20 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 30.11.2015 31.12.2015
UZSVM - výběrové řízení na prodej pozemků par.č. 171-27, 379-50, 379-63 a 1321-16 v k.ú. Kunkovice u Litenčic 30.11.2015 31.12.2015
Návrh rozpočtu mikroregionu Morkovsko na rok 2016 23.11.2015 9.12.2015
Pozvánka na veřejnou schůzi, konanou dne 18.11.2015 v 18.00 hod. 10.11.2015 18.11.2015
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les 5.11.2015 8.12.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu v obci Kunkovice 15.10.2015 18.11.2015
Slovácký ovál - pozvánka 1.10.2015
Zaběhlí psi z Medlovic 22.9.2015
Nabídka vyššího odborného studia pro občany - absolventy středních škol 22.9.2015
Odvolání období nepříznivých klimatických podmínek 7.9.2015 22.9.2015
18. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 8.9.2015 23.9.2015
Výzva občanům, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon 1.9.2015 8.11.2015
Kroměříž patří dětem - září 2015 24.8.2015
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 30.9.2015 24.8.2015 1.10.2015
Pozvánka na veřejnou schůzi, konanou dne 20.8.2015 v 16.00 hod. 12.8.2015 21.8.2015
Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek hejtmanem Zlínského kraje 10.8.2015 5.9.2015
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 28.8.2015 10.8.2015 30.8.2015
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07 a výzva k uplatnění připomínek a námitek 21.7.2015 7.9.2015
SDH Pačlavice - 120. výročí - pozvánka 13.7.2015
Hry bez hranic - pozvánka 16.6.2015
17. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 11.6.2015 24.6.2015
Pozvánka na veřejnou schůzi, konanou dne 5.6.2015 v 16.30 hod. 29.5.2015 5.6.2015
Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko za rok 2014 14.5.2015 30.5.2015
Zpráva č. 113/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 14.5.2015 30.5.2015
Účetní závěrka Mikroregionu Morkovsko za rok 2014:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013
Rozvaha
Zisky a ztráty
Příloha
14.5.2015 30.5.2015
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014 29.4.2015 30.5.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunkovice za rok 2014 28.4.2015 19.5.2015
FÚ - veřejná vyhláška, daň z nemovitých věcí na rok 2015 28.4.2015 1.6.2015
16. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 21.4.2015 29.4.2015
Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely - Agrola 14.4.2015 30.4.2015
Pozvánka na veřejnou schůzi, konanou dne 16.4.2015 v 17.00 hod. 8.4.2015 16.4.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2014 9.4.2015 23.4.2015
Účetní závěrka obce Kunkovice za rok 2014:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2014
VZaZ 2014
Rozvaha 2014
Příloha 2014
1.4.2015 16.4.2015
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek (povodí Dunaje, Labe a Odry) + přílohy 1.4.2015 22.6.2015
KVS - mimořádná veterinární opatření, varroáza 2015 26.3.2015 15.4.2015
Oznámení o zahájení KPÚ - Litenčice 17.3.2015 1.4.2015
Pozvánka na veřejnou schůzi, konanou dne 17.3.2015 v 18.00 hod. 10.3.2015 17.3.2015
Informace pro občany - rozšíření úředních hodin FÚ v Kroměříži 24.2.2015 1.4.2015
Výroční zpráva dle zákona č. 106-1999 Sb. za rok 2014 13.1.2015 13.2.2015

Ostatní 2014

Dokument Vyvěšeno Sňato
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Národní plán povodí Dunaje 30.12.2014 4.2.2015
Pozvánka na veřejnou schůzi, konanou dne 20.12.2014 v 16.00 hod. 14.12.2014 20.12.2014
14. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 2.12.2014 10.12.2014
TZ kampaň - podpora místní ekonomiky 7.11.2014 22.12.2014
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu 5.11.2014 5.12.2014
Dražební vyhláška - 97EX 4103/13-54 30.10.2014 29.1.2015
Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva obce Kunkovice, konanou dne 4.11.2014 od 18.00 hod. 25.10.2014 10.12.2014
Volby do zastupitelstev obcí 2014 - výsledky 13.10.2014 4.11.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kunkovice dne 1.10.2014 v 18.00 hod. 24.9.2014 2.10.2014
Volby do Zastupitelstva obce Kunkovice, konané 10. a 11. října 2014 - Oznámení o době a místě konání voleb 19.9.2014 12.10.2014
13. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 9.9.2014 17.9.2014
E.ON - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) - ořez dřevin 1.9.2014 31.12.2014
Volby do zastupitelstev obcí konané 10. a 11. října 2014 - jmenování zapisovatele OVK 25.8.2014 12.10.2014
Volby do zastupitelstev obcí konané 10. a 11. října 2014 - informace o počtu a sídle volebních okrsků 25.8.2014 12.10.2014
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 11.8.2014 12.10.2014
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků v k.ú. Kunkovice u Litenčic k pronájmu 6.8.2014 5.9.2014
Informace k volbám do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 10. a 11. října 2014 16.7.2014 12.10.2014
Pozvánka - veřejné projednání komunitně vedené strategie místního rozvoje pro programové období 2014–2020 10.7.2014 29.7.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 14.07.2014 v 16.30 hod. 7.7.2014 14.7.2014
Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko za rok 2013 9.6.2014 24.6.2014
Zpráva č. 305/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2013 9.6.2014 24.6.2014
Účetní závěrka Mikroregionu Morkovsko za rok 2013:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013
Rozvaha
Zisky a ztráty
Příloha
9.6.2014 24.6.2014
Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Kunkovice v uplynulém období 2010-2014 19.5.2014 3.7.2014
Oznámení o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu - 2014 6.5.2014 25.5.2014
Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad 6.5.2014 6.6.2014
Zveřejnění bezúplatného převodu pozemků z vlastnictví obce Kunkovice do vlastnictví Zlínského kraje, Řediteství silnic ZLK 6.5.2014 20.6.2014
Informační leták - akce Zlín - květen 2014 6.5.2014
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2013 28.4.2014 30.5.2014
Informace pro občany z FÚ Kroměříž - provozní doba úřadu - v rámci zpřístupnění údajů k dani z nemovitostí za rok 2014 28.4.2014 5.6.2014
Pozvánka na schůzi, konanou dne 28.4.2014 v 16.30 hod. 21.4.2014
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, konané 23. a 24.5.2014 10.4.2014 25.4.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2013 2.4.2014 17.4.2014
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Evropského parlamentu, konané 23. - 24.5.2014 24.3.2014 25.5.2013
Výsledek hospodaření obce Kunkovice za rok 2013 20.3.2014 9.4.2013
Informace pro občany z Finančího úřadu pro Zlínský kraj, ÚP Kroměříž, daňová přiznání 17.3.2014 31.3.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 17.3.2014 6.3.2014 18.3.2014
Účetní závěrka obce Kunkovice za rok 2013:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013
VZaZ 2013
Rozvaha 2013
Příloha 2013
3.3.2014 20.3.2014
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin na Kunkovickém potoce v rámci stavby Kunkovický potok, oprava koryta 28.2.2014 18.3.2014
Výzva SZIF 20 kolo - podnikatele 17.2.2014 5.3.2014
Výzva SZIF 20 kolo - zemědělci 17.2.2014 5.3.2014
Veřejná vyhláška (kácení porostů) - Kunkovický potok, oprava koryta 23.1.2014 17.2.2014
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013 9.1.2014 15.2.2014

Ostatní 2013

Dokument Vyvěšeno Sňato
Záměr Zlínského kraje 19.12.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 18.12.2013 10.12.2013 18.12.2013
10. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 5.12.2013 18.12.2013
Pozvánka na veřejnou schůzi 27.11.2013 v 16.30 hod. 20.11.2013 28.11.2013
9. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 14.11.2013 20.11.2013
Oznámení - změna úřadu Morkovice - Slížany 11.11.2013
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR 30.10.2013 15.11.2013
Dotace NZÚ 2013 21.10.2013
Volby do Poslanecké sněmovny, konané 25. a 26. října 2013 - oznámení o době a místě konání voleb 7.10.2013 27.10.2013
Výzva pro vlastníka sakrální stavby - kříž 5.10.2013
Volby do Poslanecké sněmovny, konané 25. a 26. října 2013 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 4.10.2013 27.10.2013
Pozvánka na 8. Zastupitelstvo Zlínského kraje 2.10.2013 9.10.2013
Volby do Poslanecké sněmovny, konané 25. a 26. října 2013 - stanovení min. počtu čl. OVK 25.9.2013 27.10.2013
Volby do Poslanecké sněmovny, konané 25. a 26. října 2013 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 25.9.2013 27.10.2013
Pozvánka na 7. Zastupitelstvo Zlínského kraje 16.9.2013 25.9.2013
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Litenčice 16.9.2013 7.10.2013
E-ON ořez dřevin - upozornění 12.9.2013 12.10.2013
Pozvánka na veřejnou schůzi konanou 4.9.2013 28.8.2013 5.9.2013
Rozhodnutí hejtmana ZLK o odvolání období nepříznivých klimatikckých podmínek 19.8.2013 12.9.2013
Rozhodnutí hejtmana ZLK o vyhlášení období nepříznivých klimatikckých podmínek 24.7.2013 19.8.2013
Upozornění občanům - Celková uzavírka silnice III43346 v úseku Litenčice - Lísky 9.7.2013 25.7.2013
Celkové vyúčování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů vodné a stočné r. 2012 26.6.2013 25.7.2013
6. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 12.6.2013 27.6.2013
Pozvánka na veřejnou schůzi konanou 5.6.2013 28.5.2013 6.6.2013
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitosti 2013 29.4.2013 31.5.2013
Závěrečný účet "Mikroregionu Morkovsko" za rok 2012 + přílohy 22.4.2013 13.5.2013
5. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 4.4.2013 24.4.2013
4. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 28.3.2013 11.4.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2012 13.3.2013 28.3.2013
Pozvánka na veřejnou schůzi 8.3.2013 28.2.2013 9.3.2013
28. ročník letního šachového tábora - Vřesovice 2013 28.2.2013
Zahájení zjištovacího řízení ke koncepci 27.2.2013 18.3.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 27.2.2013 19.3.2013
Pozvánka na 3. zasedání ZZK 30.1.2013 20.2.2013
Záměr pronájmu pozemku p.č.171-2, k.ú. Kunkovice 25.1.2013 20.2.2013
Zveřejnění informace o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR v obci Kunkovice 14.1.2013 27.1.2013
Výsledky volby prezidenta ČR - I. kolo 14.1.2013 25.1.2013
Výroční zpráva podle zákona 106-1999 Sb. za rok 2012 2.1.2013 2.2.2013

Ostatní 2012

Dokument Vyvěšeno Sňato
Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013 30.12.2012 31.1.2013
Zveřejnění informace o době a místě konání volby prezidenta ČR 25.12.2012 15.1.2013
Program 2. zasedání ZZK dne 19.12.2012 14.12.2012 19.12.2012
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby prezidenta republiky 13.12.2012 15.12.2012
Pozvánka - valná hromada Troják Litenčice 10.12.2012 23.12.2012
Ministerstvo zdravotnictví reaguje na aktuální vývoj v kauze metanol v předvánočním čase 9.12.2012 2.1.2013
Informace o pokynu Hlavního hygienika ČR k provedení zvýšeného státního zdravotního dozoru 9.12.2012
Pozvánka - zasedání zastupitelstva 10.12.2012 2.12.2012 11.12.2012
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby prezidenta České republiky 26.11.2012 27.1.2013
Volba prezidenta ČR - počet a sídlo volebních okrsků 8.11.2012 27.1.2013
Den otevřených dveří v ZŠ Litenčice 7.11.2012 10.11.2012
Volba prezidenta ČR - stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 5.11.2012 27.1.2013
Oznámení v exekuční věci 30.10.2012 10.12.2012
Dražební vyhláška 30.10.2012 10.12.2012
Zveřejnění nepronajatého majetku 30.10.2012 30.1.2013
Upozornění hygienické stanice 9.10.2012
Odstoupení kandidáta 9.10.2012 15.10.2012
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 27.9.2012 30.9.2012
Oznámení o době a místě konání voleb 27.9.2012 15.10.2012
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 20.9.2012 24.9.2012
Dopis Ministerstva zdravotnictví ČR 17.9.2012
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 17.9.2012 27.11.2012
E.ON ořez dřevin - upozornění 17.9.2012 31.12.2012
Informace k otravě metylalkoholem 15.9.2012 27.11.2012
Usnesení z jednání Bezpečnostní rady ZK 14.9.2012 27.11.2012
Pozvánka - 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 2. doplnění 5.9.2012 12.9.2012
Pozvánka - zasedání zastupitelstva 10.9.2012 3.9.2012 11.9.2012
Pozvánka - 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 30.8.2012 13.9.2012
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 27.8.2012 15.10.2012
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 13.8.2012 15.10.2012
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 13.8.2012 15.10.2012
Dotace z fondů EU - Rozvoj venkova 6.8.2012
Nepronajatý majetek 31.7.2012 28.8.2012
Dražební vyhláška 29.7.2012 28.8.2012
Upozornění vlastníkům pozemků - Strabišov - Oulehla 23.7.2012 28.8.2012
Uzavírka mostu od 12.7.2012 do 30.6.2013 12.7.2012 30.6.2013
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2011 2.7.2012 20.7.2011
Posuzování vlivů na životní prostředí 15.5.2012 21.6.2012
Most - hlavní prohlídka 26.4.2012 15.6.2012
Záznam z jednání - most 26.4.2012 15.6.2012
Výzva 24.4.2012 31.10.2012
Program rozvoje venkova 11.4.2012
Odvolání období nepříznivých klimatických podmínek 2.4.2012
Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek 27.3.2012
Informace FÚ Kroměříž - podání daňových přiznání k dani z příjmu za rok 2011 5.3.2012 30.3.2012
Výroční zpráva 27.2.2012 3.5.2012
Finanční arbitr - informace pro občany 17.2.2012 17.3.2012
Územní souhlas 14.2.2012 5.4.2012
Dražební vyhláška 1.2.2012 30.3.2012
Zveřejnění nepronajatého majetku 1.2.2012 30.4.2012

Ostatní 2011

Dokument Vyvěšeno Sňato
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2010 16.6.2011 15.7.2011

Vyhlášky a nařízení obce

Dokument Vyvěšeno Sňato
Veřejná vyhláška - projednání návrhu aktualizace zásad územního rozvoje Zlínského kraje 16.4.2012 13.6.2012
Obecně závazná vyhláška 1/2012 - o místních poplatcích 11.12.2011
Veřejná vyhláška - aktualizace zásad územního rozvoje Zlínského kraje 19.9.2012 9.10.2012
Obecně závazná vyhláška 1/2011 - o místních poplatcích 27.1.2011
Obecně závazná vyhláška - č. 2/2007 o pohybu psů
Obecně závazná vyhláška - č. 1/2003 řád veřejného pohřebiště 12.12.2003 29.12.2003

Rozpočty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Závěrečný účet SOSM za rok 2014 9.4.2015 23.4.2015
Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2015 9.4.2015 23.4.2015
Návrh rozpočtového výhledu na období 2015 - 2017 2.3.2015 17.3.2015
Rozpočet na rok 2015 22.12.2014 15.1.2015
Návrh rozpočtu obce Kunkovice na rok 2015 4.12.2014 20.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015 - mikroregion Morkovsko 2.12.2014 16.12.2014
Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2014 2.4.2014 17.4.2014
Závěrečný účet SOSM za rok 2013 2.4.2014 17.4.2014
Rozpočet na rok 2014 23.12.2013 15.1.2014
Rozpočtový výhled obce Kunkovice 2014 - 2016 23.12.2013 15.1.2014
Návrh rozpočtu na rok 2014 - mikroregion Morkovsko 3.12.2013 19.12.2013
Návrh rozpočtu obce Kunkovice na rok 2014 28.11.2013 18.12.2013
Návrh rozpočtového výhledu na období 2014 - 2016 28.11.2013 18.12.2013
Rozpočet obce Kunkovice na rok 2013 10.12.2012 2.1.2013
Návrh rozpočtu na rok 2013, Obec Kunkovice 20.11.2012 10.12.2012
Návrh rozpočtu na rok 2013, Mikroregion Morkovsko 20.11.2012 6.12.2012
Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko za rok 2011 14.5.2012 30.5.2012
Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2012 21.3.2012 5.4.2012
Návrh rozpočtu SOSM na rok 2013 + Závěrečný účet SOSM za rok 2012 13.3.2013 28.3.2013
Závěrečný účet SOSM za rok 2011 21.3.2012
Rozpočet na rok 2012 1.12.2011 21.12.2011
Rozpočet na rok 2011 1.12.2010 16.12.2010
Rozpočet na rok 2010 3.12.2009 18.12.2009
Rozpočet na rok 2009 7.12.2008 22.12.2008
Rozpočet na rok 2008
Rozpočet na rok 2007

Závěrečné účty

Dokument Vyvěšeno Sňato
Závěrečný účet za rok 2013 20.3.2014 9.4.2014
Závěrečný účet za rok 2012 4.4.2013 24.4.2013
Závěrečný účet za rok 2011 2.4.2012 22.4.2012
Závěrečný účet za rok 2010 18.5.2011 2.6.2011

Nahoru