Historie

Obec leží na západním okraji Kroměřížska ve výšce 309 m.n.m s katastrální rozlohou 712 ha. V současnosti má obec 50 obyvatel. Sousedí s katastrálním územím Lísky, Litenčice, Nítkovice a ze západní hranicí Vyškovska.

První písemná zpráva o obci je z r. 1131. Nejbližší železniční zastávka je  v Brankovicích na trati Trenčanská Teplá-Brno. V dojížďkové vzdálenosti cca 6 km je  také rychlostní komunikace R 50 Uherské Hradiště - Brno.

Stavební etapa obce se postupně stabilizovala v průběhu její dlouhé historie v údolí pod Kunkovickým lesem a to kolem potoka a cesty. V centru obce je pěkná náves s kostelíkem a základní občanskou vybaveností.

Nejvýznamnější památky: Větrný mlýn, Socha sv. Jana Nepomuckého a kříž u kaple.

Větrný mlýn

Zděný větrný mlýn holandského typu v Kunkovicích je jediný, který se zachoval na Kroměřížsku. Stojí asi 300 m severovýchodně od obce, na návětrné vyvýšenině, která dominuje okolí. Větrný mlýn je dnes v soukromém vlastnictví a postupně se jeho majitel snaží vylepšit jeho špatný stav. V roce 1978 byla provedena oprava střechy, zde bylo ještě možné spatřit části původního zařízení v podobě hřídele palečného kola s brzdou pro systém otáčivé střechy, tzv. stolici s letopočtem 1890, násypný koš, moučnici, mlýnský kámen a dřevěné schody do patra.

Kunkovický mlýn vznikl v 19. století. Je dvoupatrový, postaven na kruhovém půdorysu ze sušených cihel oplášťovaných pálenou cihlou. Původně otáčivá střecha je opatřena šindelovou krytinou. Nejstarší zmínky o větřáku se datují k roku 1875. V minulosti několikrát vyhořel a v roce 1890 byl důkladně opraven. Mlýn pracoval ještě v roce 1944, kdy jej vlastnil Edmund Molínek. Po druhé světové válce stihl kunkovický mlýn osud podobný mnoha jiným. Přes snahy památkové péče, v důsledku zanedbané údržby postupně chátral a snad jen zázrakem přečkal do současné doby. V současné době je mlýn z havarijního stavu zachráněn. Majitel podezdil a vyspravil obvodové zdivo. Také zabudoval okna a mlýn zateplil. Pokračuje ve stavebních prácích i uvnitř. Jak mi bylo sděleno majitel chce zachovat původní technické parametry stavby. Pracuje se již také na zhotovení vrtule.

Historická pohlednice

Historická pohlednice

Nahoru