Úvod

Vážení návštěvníci, vítejte na webových stránkách obce Kunkovice.

Informace pro občany


Den dětí

Den dětí v sobotu 1.6.2019 od 15:00, podrobnosti na letáku.


Společnost Biopas Kroměříž, spol. s.r.o., upozorňuje občany, aby nesypali do popelnic žhavý popel, což se v poslední době často stává. Popelnice, ve které bude žhavý popel, nebude vyvezena. Důvodem je zabránění shoření svozového vozidla.


Zlínský kraj upozorňuje vlastníky pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi. V posledních letech se mimo jiné i ve Zlínském kraji vyskytlo několik osob, které vlastním jménem nebo pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod silnicemi a nabízejí jim jejich spekulativní odkoupení, a to zpravidla i za cenu mnohem nižší, než za kterou vykupuje pozemky Zlínský kraj. Tyto subjekty pak následně nabízí pozemky k případnému odprodeji nebo pronájmu Zlínskému kraji. V případě, že vlastníci těchto pozemků budou tyto pozemky nabízet k prodeji, tak doporučujeme, aby se přednostně obrátili s nabídkou prodeje těchto pozemků na Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., popřípadě na Zlínský kraj.


Oznamujeme, že provozní doba Sběrného dvora Technických služeb města Morkovice - Slížany, na ulici Uhřická 396, Morkovice, je ve středu 08:00 - 18:00 hod., a dále v sobotu 08:00 - 12:00 hod.

Co dělat při vzniku mimořádné události

HZS ČR: http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-uvodem.aspx
HZS ZlK: http://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje-menu-ochrana-obyvatelstva.aspx
HZS JmK: http://krizport.firebrno.cz/navody

Pohlednice obce Kunkovice

V sekci Historie byla umístěna historická pohlednice obce Kunkovice.

Obec Kunkovice

Obec Kunkovice se nachází na okraji okresu Kroměříž, na jeho západní správní hranici, vzdálenost od okresního města je 23 km. Obec Kunkovice sousedí s k.ú. Nítkovice, Litenčice, Lísky. Ze západu hraničí s okresem Vyškov, zde jsou sousedními k.ú. Kožušice, Brankovice a Nemochovice.

První písemná zpráva v obci Kunkovice je z roku 1131. Obec leží v nadmořské výšce 309 m.n.m. Rozloha katastru je 712 ha. V současnosti žije v obci 87 obyvatel.

Obecní znak a vlajka

Obecní vlajka Obecní znak

Dokument
Rozhodnutí č. 33 o udělení znaků a vlajek
Udělení znaku a vlajky obci Kunkovice

Nahoru