Úvod

Vážení návštěvníci, vítejte na webových stránkách obce Kunkovice.

Informace pro občany

Vážení spoluobčané, protože se dle § 58, odstavce 1, písmena b), Zákona o volbách do zastupitelstev obcí č. 491/2001 Sb., snížil počet členů zastupitelstva obce Kunkovice pod hranici 5 a již nejsou náhradníci podle § 56 tohoto zákona, musím jako starosta zaslat do 30 dnů ode dne, ve kterém tento důvod vznikl, Ministerstvu vnitra ČR (prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje) návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Kunkovice, a to dle § 58, odstavce 4, Zákona o volbách do zastupitelstev obcí č. 491/2001 Sb. Nové volby vyhlásí ministr vnitra do 30 dnů po obdržení našeho návrhu.
Vážení spoluobčané, po dotazech několika občanů Vám jen chceme upřesnit, že se ustavující zasedání v podobě, která byla navržena a oznámena, skutečně konat nebude. Nicméně po dohodě s Ministerstvem vnitra ČR proběhne alespoň první a druhý bod ustavujícího zasedání (dle navrženého programu) v termínu a čase dříve oznámeném, tj. v sobotu 17.11.018 od 16:00. Hned po projednání prvního bodu, složí v rámci druhého bodu slib zastupitele ti členové zastupitelstva, kteří v uplynulých volbách získali mandát zastupitele a nevzdali se jej. Po složení slibů bude ustavující zasedání ukončeno.


Starosta obce upozorňuje občany, kteří odebírají vodu ze studen pod suchým poldrem Kunkovice, že v současné době v těchto studnách není voda. Z tohoto důvodu bylo nutné vypnout elektrické čerpadlo. Toto čepradlo bude možné opět zapnout až po zvýšení hladiny vody v těchto studnách. Do této doby můžete odebírat vodu pomocí ruční pumpy osazené na obecních studnách před RD č.p. 82 a u RD č.p. 42.


Zlínský kraj upozorňuje vlastníky pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi. V posledních letech se mimo jiné i ve Zlínském kraji vyskytlo několik osob, které vlastním jménem nebo pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod silnicemi a nabízejí jim jejich spekulativní odkoupení, a to zpravidla i za cenu mnohem nižší, než za kterou vykupuje pozemky Zlínský kraj. Tyto subjekty pak následně nabízí pozemky k případnému odprodeji nebo pronájmu Zlínskému kraji. V případě, že vlastníci těchto pozemků budou tyto pozemky nabízet k prodeji, tak doporučujeme, aby se přednostně obrátili s nabídkou prodeje těchto pozemků na Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., popřípadě na Zlínský kraj.


Oznamujeme, že provozní doba Sběrného dvora Technických služeb města Morkovice - Slížany, na ulici Uhřická 396, Morkovice, je ve středu 08:00 - 18:00 hod., a dále v sobotu 08:00 - 12:00 hod.

Co dělat při vzniku mimořádné události

HZS ČR: http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-uvodem.aspx
HZS ZlK: http://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje-menu-ochrana-obyvatelstva.aspx
HZS JmK: http://krizport.firebrno.cz/navody

Pohlednice obce Kunkovice

V sekci Historie byla umístěna historická pohlednice obce Kunkovice.

Obec Kunkovice

Obec Kunkovice se nachází na okraji okresu Kroměříž, na jeho západní správní hranici, vzdálenost od okresního města je 23 km. Obec Kunkovice sousedí s k.ú. Nítkovice, Litenčice, Lísky. Ze západu hraničí s okresem Vyškov, zde jsou sousedními k.ú. Kožušice, Brankovice a Nemochovice.

První písemná zpráva v obci Kunkovice je z roku 1131. Obec leží v nadmořské výšce 309 m.n.m. Rozloha katastru je 712 ha. V současnosti žije v obci 65 obyvatel.

Obecní znak a vlajka

Obecní vlajka Obecní znak

Dokument
Rozhodnutí č. 33 o udělení znaků a vlajek
Udělení znaku a vlajky obci Kunkovice

Nahoru