Úvod

Vážení návštěvníci, vítejte na webových stránkách obce Kunkovice.

Informace pro občany


Dokument
Jednací řád

Obec Kunkovice oznamuje, že díky finanční podpoře ve výši 893 000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje mohla realizovat projekt s názvem Stavební úpravy hasičské zbrojnice a stavba altánu – Kunkovice.
Bez pomoci Zlínského kraje by nebylo možno tento projekt realizovat. Za finanční i organizační podporu moc děkujeme.
Logo ZK


Obec Kunkovice oznamuje, že díky finanční podpoře ve výši 341 000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje mohla realizovat projekt s názvem Veřejné osvětlení Kunkovice.
Bez pomoci Zlínského kraje by nebylo možno tento projekt realizovat. Za finanční i organizační podporu moc děkujeme.
Logo ZK


Obec Kunkovice oznamuje, že díky finanční podpoře ve výši 539 788 Kč z rozpočtu Zlínského kraje mohla realizovat projekt s názvem Projektová dokumentace s názvem Vodovod Kunkovice - přívodní vodovodní řád a rozvodná vodovodní síť.
Bez pomoci Zlínského kraje by nebylo možno tento projekt realizovat. Za finanční i organizační podporu moc děkujeme.
Logo ZK


UtilityReport

Informace pro občany – oznamujeme občanům, že dne 31. 5. 2019 byla spuštěna služba UtilityReport pro území Zlínského kraje. Tato služba umožňuje hromadné podání žádosti o vyjádření k existenci sítí všem územně dotčeným správcům inženýrských sítí najednou a z jednoho místa pomocí webové aplikace. Služba je určena zejména občanům – stavebníkům, pro které je bezplatná.
Adresa pro vstup je https://site.kr-zlinsky.cz.


Co dělat při vzniku mimořádné události

HZS ČR: http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-uvodem.aspx
HZS ZlK: http://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje-menu-ochrana-obyvatelstva.aspx
HZS JmK: http://krizport.firebrno.cz/navody

Pohlednice obce Kunkovice

V sekci Historie byla umístěna historická pohlednice obce Kunkovice.

Obec Kunkovice

Obec Kunkovice se nachází na okraji okresu Kroměříž, na jeho západní správní hranici, vzdálenost od okresního města je 23 km. Obec Kunkovice sousedí s k.ú. Nítkovice, Litenčice, Lísky. Ze západu hraničí s okresem Vyškov, zde jsou sousedními k.ú. Kožušice, Brankovice a Nemochovice.

První písemná zpráva v obci Kunkovice je z roku 1131. Obec leží v nadmořské výšce 309 m.n.m. Rozloha katastru je 712 ha. V současnosti žije v obci 87 obyvatel.

Obecní znak a vlajka

Obecní vlajka Obecní znak

Dokument
Rozhodnutí č. 33 o udělení znaků a vlajek
Udělení znaku a vlajky obci Kunkovice

Nahoru